1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Khăn Nam Phong , quý khách có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi, thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối bạn với Nam Phong và các thông tin mà trình duyệt web (browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website Nam Phong, gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy cập đến.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Nam Phong sử dụng dữ liệu mà khách hàng cung cấp để

– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm/ dịch vụ như khăn spa, khăn khách sạn, khăn quà tặng, đồng phục spa, khăn tắm, khăn mặt, khăn tay

– Giải đáp thắc mắc khách hàng

– Cung cấp cho khách hàng thông tin mới trên website mà khách hàng có thể quan tâm, thực hiện các khảo sát khách hàng, các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Khan Nam Phong nếu quý khách chấp nhận email thông báo.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của KhanTamGiaRe.Com

3. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Tên công ty: CÔNG TY TNHH TITO
  • Số ĐKKD: 0314152814. 
  • Người đại diện: LÊ THỊ NHUNG
  • Địa chỉ: 268 Thoại Ngọc Hầu – Phú Thạnh – Tân Phú – TPHCM 
  • Số điện thoại: 0903 367 867
  • Email:  KhanNamPhong@Gmail.Com
  • Website: https://khantamgiare.com/

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

Khách hàng có quyền yêu cầu KhanTamGiaRe.Com cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy thông tin cá nhân của mình.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên khantamgiare.com được Nam Phong cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Việc thu thập và xử lý thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có những quy định khác.

– Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Nam Phong sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Nam Phong yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Nam Phong không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xem xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Xem thêm: Chính sách qui định chungChính sách hoàn tiền