Form of payment

Phương Thức Thanh Toán

– Thu hộ tiền thông qua chành xe, bưu điện

– Giao hàng thu tiền mặt

– Giao hàng chuyển khoản

Tham khảo thêm các sản phẩm của chúng tôi: towel spahotel towelstowel gifts….

Read more: Qui Định Chung – Chính Sách Bảo Mật

You want to have for their communication needs, business opportunities, contribute comments, you can contact us through the address below:

A: 268 thoai Ngoc hau, Phu Thanh, Tan Phu, Ho Chi Minh city

M: KhanNamPhong@Gmail.Com

P: 0903 367 867

W: KhanTamGiaRe.Com